Periodieke salarisverwerking

Op basis van de door u als werkgever aangeleverde mutaties verwerken wij uw periodieke salarisadministratie. 

Bij het verwerken van uw salarisadministratie wordt de cliënt de nodige documenten verstrekt zoals de loonstroken, nettolonenoverzicht, loonjournaalpost, periodieke aangiften en de nodige specificaties. Tevens is het mogelijk dat CPC een digitaal betaalbestand ter uitbetaling van de nettolonen en importjournaalposten voor uw financiële administratie aanlevert.

CPC verwerkt haar salarisadministraties met een online web applicatie zodat de cliënt via internet altijd toegang heeft tot haar salarisadministratie en documenten. Tevens is het mogelijk dat uw werknemers online een eigen account hebben waarin ze hun periodieke loonstroken en jaaropgaven ontvangen. Loonstroken printen en uitdelen behoort dus tot het verleden door gebruik van onze online payroll software.

CPC verwerkt de salarisadministraties van haar cliënten op basis van loonkosten besparende methodes, zodat er geen onnodige kosten en premies toegepast en betaald worden. Tevens houden wij onze cliënten op de hoogte over gewijzigde wetgevingen die mogelijk van toepassing kunnen zijn en voeren we periodieke interne en externe controles uit om zekerheid te verkrijgen dat de juiste loonbestanddelen en fiscale bijtellingen worden toegepast en de juiste belastingen en premies hierover berekend worden.

CPC kan ook uw aan- en afmeldingen van uw werknemers bij de SVB/SZV verzorgen. Het is belangrijk dat werknemers met de juiste gegevens bij de SVB/SZV worden aangemeld, want afhankelijk van bijvoorbeeld de hoogte van het loon en het aantal werkdagen, kunnen bepaalde premies wel of juist niet van toepassing zijn en ontvangt de werkgever Loonderving van de SVB/SZV. CPC heeft de kennis in huis om u op dit gebied te adviseren en deze aan- en afmeldingen in goede banen te leiden. 

Door CPC gevoerde payrolls zijn ‘BAB-proof’ en zullen geen aanleiding geven voor aanslagen en/of boetes.  

Onze Cliënten

Onze Cliënten