Bezwaren opstellen & indienen op aanslagen

Regelmatig worden werkgevers en ondernemingen geconfronteerd met aanslagen van de Belastingdienst en Sociale instellingen. 

CPC kan deze aanslagen voor u controleren en indien noodzakelijk, een bezwaar en uitstel van betaling opstellen en indienen. CPC cliënten ontvangen een scan van het voor indiening gestempelde exemplaar van het bezwaar.

Onze Cliënten

Onze Cliënten