Fixed-fee 'bezwaren all-in'

Helaas moeten we constateren dat de meeste ontvangen aanslagen onterecht  zijn. Desondanks dienen er toch kostbare bezwaren opgesteld en ingediend te worden. 

CPC biedt haar cliënten de mogelijkheid tegen een geringe vergoeding een fixed-fee per maand overeen te komen waarmee alle werkzaamheden en kosten voor de behandeling van die bezwaren, gedekt zijn. Zodoende weet de CPC client precies wat het kost en wordt deze niet met additionele kosten geconfronteerd.

Deze service geldt voor cliënten waarvan CPC de periodieke aangiften Loonbelasting en SVB/SZV indient en deze service gaat in vanaf de maand waarop de fixed-fee ‘bezwaren all-in’ is ingegaan. Deze fee heeft verder betrekking op de gehele schriftelijke bezwarenprocedure en geldt dus niet voor gerechtelijke procedures en/of afspraken met bezwarencommissies.

Onze Cliënten

Onze Cliënten