Arbeidsrechtelijke ondersteuning

Met name voor starters met personeel, maar tevens voor bestaande werkgevers kan CPC services verlenen door de cliënt te ondersteunen en te adviseren in geval van arbeidsrechtelijke aangelegenheden zoals o.a. contractvorming, opstellen reglementen, opzeggingen, correcte verwerkingen van financiële afrekeningen en ontslagprocedures.

Afhankelijk van de werkzaamheden verricht CPC deze werkzaamheden zelf of in samenwerking met een arbeidsrechtjurist.

Onze Cliënten

Onze Cliënten