Aanmeldingen verzorgen bij diverse instellingen

Elke werkgever dient bij diverse instellingen aangemeld te worden zoals de Belastingdienst, SVB/SZV en Dienst Arbeidszorg. 

CPC kan deze aanmeldingen voor u verzorgen. Indien CPC wordt gevraagd om deze aanmeldingen te verzorgen ontvangt u een lijst met benodigde stukken en dient u CPC te machtigen. Daarna zal CPC zich inspannen deze aanmeldingen zo snel en efficiënt mogelijk te verwerken.

Onze Cliënten

Onze Cliënten