Gebruik van onze Derdengelden-bankrekening

CPC kan via onze Stichting Derdengelden CPC tegen een geringe vergoeding werkgeverstaken van u overnemen zoals bijvoorbeeld de uitbetaling van de nettolonen aan uw werknemers en het verrichten van de maandelijkse betalingen van belastingen en sociale premies.  

Deze service is met name bedoeld voor grotere werkgevers maar uiteraard tevens mogelijk voor kleinere werkgevers. Van deze service kan maandelijks gebruik gemaakt worden maar tevens eenmalig of voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld als u door omstandigheden deze werkzaamheden tijdelijk niet zelf kunt verrichten.

Naast het feit dat u zelf geen omkijken heeft naar deze betalingen, wordt door cliënten tevens als voordeel ervaren dat bijvoorbeeld de specificatie van de nettolonen niet op uw eigen bankafschriften zichtbaar is. 

Indien u gebruik wenst te maken van deze services welke beschikbaar zijn voor Aruba, Curacao, St. Maarten en Bonaire ontvangt u maandelijks van CPC een overzicht van benodigde financiële middelen en na ontvangst van deze middelen op onze derdengeldenrekening, worden door CPC tijdig de betalingen aan werknemers en instanties verricht.

Onze Cliënten

Onze Cliënten