Basiscursus Salarisadministratie

De basiscursus salarisadministratie is zowel bedoeld voor diegenen die (vrijwel) nieuw zijn in dit vak als voor diegenen die behoefte hebben aan het opfrissen van hun basiskennis omtrent (Loon)belasting, loonberekening en sociale verzekeringen.

De basiscursus salarisadministratie is praktijkgericht en er wordt veel aandacht besteed aan de uitvoerende werkzaamheden. Deze basiscursus omvat al die onderwerpen die iedereen die op een salarisadministratie of op een personeelsadministratie werkt, zou moeten beheersen.

Na afloop van de cursus is de cursist in staat een bruto-netto berekening te maken en te signaleren wanneer er zich problemen kunnen voordoen. Men kent de fiscale toeslagen voor alleenverdieners, kinderen en ouderen en weet de Tabel Loonbelasting toe te passen en te berekenen. Tevens is de cursist op de hoogte van de fiscale bijtellingen voor bijvoorbeeld de bedrijfsauto, telefoon, maaltijden en fooien en kan deze toepassen in de salarisadministratie. Daarnaast worden (on)belaste kostenvergoedingen besproken. Onderwerpen als dossiervorming en het verzamelen van de juiste informatie komen ook aan de orde. Men kan na de cursus de meest voorkomende vragen van werknemers omtrent verzekeringsplicht beantwoorden. Men kent de algemene regelingen en procedures omtrent ziekte en kan eenvoudige vragen over de loonstrook (het bruto-netto traject en wat daarmee samenhangt) beantwoorden en toelichten. Tenslotte wordt de procedure voor het juist opstellen en indienen van de maandelijkse afdrachten en jaarlijkse Loonbelastingkaarten, Verzamelloonstaten en artikel 45 kaarten besproken.

Deze cursus zal op 10-11-12 april 2019 plaatsvinden op Curaçao.  
De kosten bedragen ANG 1.350*.

*inclusief lunch en cursusmateriaal.

Geïnteresseerd? Vul het formulier hieronder in om te registreren voor deze cursus

Cursist

Werkgever (invullen indien werkgever cursus betaalt)

Betaalwijze

* Curaçao: gaarne ANG 1.350,00 overmaken op MCB rekeningnummer 21.66.97.06 t.n.v. CPC te Willemstad. St. Maarten: gaarne USD 790 overmaken op Orco Bank account 5303680195 t.n.v. CPC St. Maarten B.V.

Onze Cliënten

Onze Cliënten