Salaris diensten

Arbeidsrechtelijke ondersteuning

Met name voor starters met personeel, maar tevens voor bestaande werkgevers kan CPC services verlenen door de cliënt te ondersteunen...

Aanmeldingen verzorgen bij diverse instellingen

Elke werkgever dient bij diverse instellingen aangemeld te worden zoals de Belastingdienst, SVB/SZV en Dienst Arbeidszorg.

Jaarwerk indienen

Jaarlijks dient iedere werkgever voor een bepaalde datum Jaaropgaven en Verzamelloonstaten in te dienen bij diverse instanties.

Gebruik van onze Derdengelden-bankrekening

CPC kan via onze Stichting Derdengelden CPC tegen een geringe vergoeding werkgeverstaken van u overnemen zoals bijvoorbeeld de uitbetaling...

Ex-patriate salarisverwerking & -advisering

CPC is expert op het gebied van de verwerking van ex-patriate salarissen. CPC kent de verschillende wetgevingen op de eilanden en verwerkt...

Basis- en Vervolgcursus Salarisadministratie

Jaarlijks organiseert CPC op Curacao en St. Maarten een Basiscursus en een Vervolgcursus Salarisadministratie.

Additionele payroll gerelateerde advisering

Bij het voeren van salarisadministraties komt veel meer kijken dan alleen de periodieke loonstroken fabriceren. Daarbij moet gedacht worden...

Workshop Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is nauw verbonden met uw salarisadministratie. Goede afspraken beginnen bij contractvorming door het maken van duidelijke...

Bezwaren opstellen & indienen op aanslagen

Regelmatig worden werkgevers en ondernemingen geconfronteerd met aanslagen van de Belastingdienst en Sociale instellingen.

Begeleiding BAB & SVB/SZV controles

Als werkgever zal uw payroll regelmatig door deze instanties gecontroleerd kunnen worden. CPC kan dit proces van A tot Z begeleiden.

Periodieke salarisverwerking

Op basis van de door u als werkgever aangeleverde mutaties verwerken wij uw periodieke salarisadministratie.

Fixed-fee 'bezwaren all-in'

Helaas moeten we constateren dat de meeste ontvangen aanslagen onterecht zijn. Desondanks dienen er toch kostbare bezwaren...

Periodieke aangiften opstellen & indienen

Maandelijks dient iedere werkgever aangiften Omzet- en Loonbelasting en een SVB/SZV aangifte in te dienen.

Loonderving aanvragen

CPC kan periodiek (per kwartaal achteraf) voor u de aanvraag Loonderving bij SVB/SZV indienen. Het is aan te raden dit regelmatig te doen...

Onze Cliënten

Onze Cliënten